Dekretowanie operacji bankowych Rewizor Nexo

Uwaga przed dekretowaniem zalecamy archiwizacje w przypadku ewentualnej pomyłki.

Wybieramy moduł banki.

Następnie wybieramy zakładkę OPERACJE BANKOWE.

Teraz sortujemy po wybranych operacjach bankowych np. Data księgowania: bieżący okres obrachunkowy, Typ: wpłata, Rachunek: USD

Wymagane przed dekretacją. Wybieramy jedną lub wiele operacji bankowych naciskamy prawy guzik. Z listy rozwijanej wybieramy Księgowość -> Zmień status -> Opisany.

Następnie wybieramy jedną lub wiele operacji bankowych i naciskamy prawy guzik. Z listy rozwijane wybieramy Księgowość -> Dekretuj lub Dekretuj automatycznie -> Wg schematu z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia w zależności od potrzeby. 

Na koniec wybieramy przygotowany wcześniej schemat do dekretacji.

Import wyciągu bankowego do Rewizor Nexo Pro

Uwaga przed wgrywaniem wyciągów zalecamy archiwizacje w przypadku ewentualnej pomyłki.

W programie Rewizor Nexo wybieramy moduł banki.

Następnie wybieramy zakładkę wyciąg bankowe.

Z górnego menu wybieramy Bankowość elektroniczna -> Pobierz z pliku -> CSV.

Teraz wybieramy:

a) przygotowany wcześniej parser

b) plik csv

c) rachunek bankowy

Po wybraniu tych 3 elementów pokażą nam się operacje bankowe.

Opcjonalnie naciskamy ROZPOZNAJ KONTRACHENTÓW.

Opcjonalnie możemy ręcznie dopasować klienta do pozycji ( można to też zrobić później ). Po przez wybranie klienta z listy lub dodanie nowego.

Na końcu naciskamy guzik importuj.

Gdy wyskoczy nam okienko IDENTYFIKACJA OPERACJI naciskamy na dole zamknij.

Gdy wyskoczy nam pytanie "Czy chcesz przełączyć kontekst na rachunek bankowy zaimportowanego wyciągu?" naciskamy NIE.

Twój wyciąg bankowy został zaimportowany.

Import faktur z Wfirma do Rewizor Nexo ( metoda JPK VAT )

W panelu wfirma naciskamy guzik podatki -> Jednolity Plik Kontrolny.

Następnie wybieramy Dodaj -> Dodaj JPK VAT.

Teraz przechodzimy do Rewizor Nexo i wybieramy ewidencje sprzedaży.

Następnie naciskamy na górze operacje i z listy wybieramy importuj JPK_VAT/JPK_FA.

Zapisany wcześniej plik XML wczytujemy w Rewizorze Nexo.

Gdyby wyskoczyło okienko naciskamy OK.

Następnie klikamy guzik wykonaj.

Teraz na ekranie powinno pokazać się okienko z postępem importu faktur.