Uwaga przed dekretowaniem zalecamy archiwizacje w przypadku ewentualnej pomyłki.

Wybieramy moduł banki.

Następnie wybieramy zakładkę OPERACJE BANKOWE.

Teraz sortujemy po wybranych operacjach bankowych np. Data księgowania: bieżący okres obrachunkowy, Typ: wpłata, Rachunek: USD

Wymagane przed dekretacją. Wybieramy jedną lub wiele operacji bankowych naciskamy prawy guzik. Z listy rozwijanej wybieramy Księgowość -> Zmień status -> Opisany.

Następnie wybieramy jedną lub wiele operacji bankowych i naciskamy prawy guzik. Z listy rozwijane wybieramy Księgowość -> Dekretuj lub Dekretuj automatycznie -> Wg schematu z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia w zależności od potrzeby. 

Na koniec wybieramy przygotowany wcześniej schemat do dekretacji.