Opis stanowiska: 

- Rozliczenie ZUS, PIT-4, PIT-5, CIT-8, PIT-11 średnio 22-30 pracowników.

- Współpraca w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania dla firmy.

Oferujemy:

- szkolenia branżowe

- ciekawą pracę w ambitnym zespole

- nowoczesne metody i narzędzia pracy

Prosimy o przesłanie na adres biuro@kafelman.pl CV.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kafelman Grzegorz Zaporski z siedzibą w Błoniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Kafelman Grzegorz Zaporski z siedzibą w Błoniu przy Konstantów 22a 05-870 Błonie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.